2010 – firma zyskała nowego udziałowca ICH Benelux B.V. W efekcie zmian, nazwa firmy zmieniła się na ICH Eskens Sp. z o. o. Nowy udziałowiec poszerzył działalność firmy o sprzedaż kolorantów firmy CPS i dodatków chemicznych.

2012 – w związku z nabyciem większościowego pakietu firmy przez ICH Benelux B.V., nazwa firmy przekształciła się na ICH Poland Sp. z o. o.