• drylowanie kanistrów pozwala usunąć zaschnięty kolorant mechanicznie, ograniczając produkcję odpadu w procesie odmaczania,
  • sortowanie odpadów niebezpiecznych,
  • uzdatnianie wody z procesów czyszczenia, w wyniku której powstaje jedynie suchy odpad,
  • używanie sedymentacyjnych środków odlakierowujących pozwalających na filtrację i ponowne ich zastosowanie.